222

Esimerkki laskelmasta

Tämä on esimerkkilaskelma Far-UV-C (222 nm)-ultraviolettisäteilyn kestosta ja intensiteetistä suhteessa säteilylähteen etäisyyteen.

Tutkimuksesta näemme että COVID-19 täydellinen deaktivointi vaatii 2 mJ/cm².

Ensin lasketaan ultraviolettisäteilyannos ja sen jälkeen tulos on tarkastettava annosmittarilla.

Image
Laskelmassa käytettiin seuraavilla ominaisuuksilla olevaa eksimeerilamppua KVP-GM-FARUV-150 :
  • teho 150W
  • UV-säteily 88 μW/cm²
  • aallonpituus 222 nm

Huoneen mitat ovat 8 x 6 m
Lampun asennuskorkeus on 2,5 m

Laskennan kohteet: vaakatasolla 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m ja 2,5 m laskettuna Far-UV-C-lähteestä.

Image

1

1 m

Etäisyys UV-lähteestä mitattavaan pintaan on 1,0 m

Suurin säteilyannos on 87,9 μW/cm² tai 0.08790 mJ/cm²

2 mJ/cm² annoksen saaminen vie aikaa 23 sekuntia 

1.5

1,5 m

Etäisyys UV-lähteestä mitattavaan pintaan on 1,5 m

Suurin säteilyannos on 39,6 μW/cm² tai 0.03960 mJ/cm²

2 mJ/cm² annoksen saaminen vie aikaa 50,5 sekuntia eli lähes minuutin

Image

2

2,0 m

Etäisyys UV-lähteestä mitattavaan pintaan on  2,0 m

Suurin säteilyannos on 22,5 μW/cm² tai 0.02250 mJ/cm²

2 mJ/cm² annoksen saaminen vie aikaa 89 sekuntia eli noin 1,5 minuuttia

Image

2.5

2,5 m

Etäisyys UV-lähteestä mitattavaan pintaan on 2,5 m

Suurin säteilyannos on  14,5 μW/cm² tai 0.01450 mJ/cm²

2 mJ/cm² annoksen saaminen vie aikaa 138 sekuntia eli noin 2,5 minuuttia

Image

222

Pivot-taulukko

Etäisyys
UV-lähteestä
Laskennallinen
Far-UV-C annos
μW/cm²
Mitattu
Far-UV-C annos
μW/cm²
Desinfiointiaika 
2 mJ/cm² säteilyn
saavuttamiseksi
1,0 m
87,9
88
23 s
1,5 m
39,6
39,1
55,5 s / 1 min
2,0 m
22,5
22
89 s / 1,5 min
2,5 m
14,5
14
138 s / 2,5 min

Laskelma osoittaa, että etäisyyden muuttuessa UV-säteilyannos ja sen tehokkuus vähenevät nopeasti.

Tämän vuoksi tilan tarkat mitat ja asennettujen UV-lähteiden sijainnin suunnitteleminen ovat välttämättömiä UV-lähteiden lukumäärän ja tehon sekä tarvittavan desinfiointiajan laskemiseksi.

Dosimetrillä tehdyt mittaukset osoittavat  laskettujen ja mitattujen arvojen olevan hyvin lähellä toisiaan. Suosittelemme kuitenkin, että annosmittaria käytetään aina laskettujen tietojen tarkistamiseen.