Investoi uusimpaan Far-UVC-teknologiaan varmistaaksesi laitoksesi turvallisuuden

Nykyään turvallisuuden varmistaminen erilaisissa tiloissa on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Pandemioiden ja muiden tartuntatautien uhkien kasvaessa on ratkaisevan tärkeää, että laitokset ryhtyvät toimiin henkilöstönsä ja vierailijoidensa suojaamiseksi ja bakteerien leviämisen estämiseksi. Innovatiivinen ratkaisu tähän ongelmaan on Far-UVC-valo.

Far-UVC-valo on ultraviolettivaloa, jonka on osoitettu tuhoavan tehokkaasti monenlaisia bakteeri- ja viruspatogeenejä, mukaan lukien MRSA, E. coli ja influenssavirus. Toisin kuin perinteisessä UV-C-valossa, Far-UVC-valon aallonpituus on 222 nm, mikä ei pysty tunkeutumaan ihmisen ihon tai silmien uloimman kerroksen lävitse. Tämä tekee siitä turvallisemman vaihtoehdon käytettäväksi  tiloissa, joissa liikkuu ihmisiä.

Far-UVC-valoa voidaan käyttää varmistamaan tilojen turvallisuutta asentamalla Far-UVC-lamppuja julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja wc-tiloihin. Lamppuja voidaan käyttää määrätyn ajan joka päivä tai tilaan erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Näin autetaan vähentämään ilmassa ja pinnoilla olevien patogeenien määrää ja alennetaan tartuntojen leviämisen riskiä sekä henkilökunnan että vierailijoiden osalta.

Tiloissa voidaan käyttää myös kannettavia Far-UVC-lamppuja turvallisuuden varmistamiseksi. Sopivia käyttökohteita kannettavile Far-UVC-laitteille ovat esim. hissien, ovien ja julkisten wc-tilojen desinfiointi. Tämä voi auttaa vähentämään patogeenien määrää kriittisillä alueilla ja pienentää henkilökunnan ja vierailijoiden tartunnan riskiä.

Investointi Far-UVC-valoteknologiaan on älykäs toimenpide kaikissa tiloissa, joissa halutaan parantaa henkilökunnan ja vieralijoiden turvallisuutta ja terveyttä. Far-UVC ei ole ainoastaan tehokas desinfiointimenetelmä, se on myös turvallisempi käyttää perinteiseen UV-C-valoon verrattuna. Julkisissa tiloissa voidaan käyttää Far-UVC-valoa yhdessä muiden ennaltaehkäisevien toimien, kuten bioturvallisuustoimien, puhdistus- ja desinfiointikäytäntöjen sekä asianmukaisen ilmanvaihdon kanssa.

Tärkeää on huomata, että vaikka Far-UVC-valon on osoitettu olevan tehokas patogeenien tuhoamisessa, Far-UVC-valolle altistumisen pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä ja lisää tutkimusta tarvitaan. Kuten minkä tahansa uuden teknologian osalta, on tärkeää kuulla alan asiantuntijoita, noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä aina ennen Far-UVC-valonlähteiden käyttöä.

Image